الف) مشاوره در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا

ارائه پیشنهاد بهترین وسیله و مسیر حمل به تناسب نوع محموله
مشاوره جهت انتخاب ارزان­ترین و سریعترین شیوه ­ی حمل
مشاوره و پیشنهاد تهیه اسناد کالا برای کالاهای خاص
واردات انواع کالاهای صنعتی و فنی و صادرات مجدد
ب) مشاوره امور گمرکی و بیمه

مشاوره در رابطه با انجام تشریفات گمرکی واردات، صادرات، مرجوعی، ورود موقت و ترانزیت
مشاوره جهت انجام پروسه ثبت سفارش، گشایش اعتبارات بانکی – تکمیل اظهارنامه­ های صادراتی و روجوعی
بر آورد تقریبی هزینه­ های گمرکی کالای مورد نظر مشتری
راهنمایی جهت انتخاب بیمه­ های باربری کالا